Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Chương Mỹ, Hà Nội
8.4
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
6.9
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
8.5
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
8.9
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
6.5
0 Bình luận
Thanh Hà, Hải Dương
7.5
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
8.6
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
6.6
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
7.5
0 Bình luận
Mai Sơn, Sơn La
7.7
0 Bình luận
Hương Khê, Hà Tĩnh
7.4
0 Bình luận
Thạch Hà, Hà Tĩnh
6.6
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
8.9
0 Bình luận